Hjem»Tjenester»maaling»

Hvorfor er det viktig å teste gulvet for sklisikkerhet?

 

Alle keramiske fliser mister sin opprinnelige sklisikkerhet med tiden og på grunn av bruksintensitet. Derfor skal man teste gulvet for sklisikkerhet med jevne mellomrom (ikke sjeldnere enn en gang i en periode på 3 år), i forbindelse med bygningens tekniske kontroll.

 

 

Hva er gjeldende krav vedrørende sklisikring? Hvem pålegger oss måling av gulvenes sklisikkerhet?

 

Arkitekter, tilsynsmyndigheter, byggherrer, eiendomsforvaltere ved næringsbygg eller boligbygg vil være sikre på at gulv i byggene de har ansvar for er trygge og i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, retningslinjer og veiledning, de undersøker regelmessig sklisikkerheten til eksisterende og nye gulv.

 

 

Hvordan måles det gulvets sklisikkerhet?

 

Av praktiske grunner benyttes det en mobil verifikasjonsmetode får måling av sklisikkerhet, dette er måling av friksjon. Målingen gjennomføres ved hjelp av et pendelapparat. Metoden er utviklet i England, og derfor heter det PTV (Pendulum Test Value). PTV-måleverdier danner grunnlag for klassifisering av gulv med hensyn til sklirisiko.

Klassifiseringen er oppgitt i tabellen nedenfor.

Sklisikkerhet, PTVKlassifisering
0 – 24Stor sklirisiko
25 – 35Modsrat sklirisiko
≥ 36Lav sklirisiko

 

 

Hvordan fungerer vi?

 

 • Vi utfører målinger alltid i henhold til retningslinjer som er oppgitt i standarden, samt vi benytter føtter som er tilpasset målingene, både på en tørr og en våt overflate.

 • Vi utarbeider en rapport vedrørende sklisikkerhet etter hver enkel undersøkelse.

 • En grundig undersøkelse er grunnlaget for å kunne bekrefte parametrene til overflaten som testes.

 

Hva skal du vite før du bestemmer deg for en profesjonell måling av sklisikkerhet?

 

 

 • Alle fliser mister sin opprinnelige sklisikkerhet med tiden og på grunn av bruksintensitet.

 • Gulvets sklisikkerhet under reelle forhold avhenger bl. a. av: – type gulvbelegg, f.eks. glaserte fliser, polert granitt, harpiks, PVC, – type såle, – type smøremiddel, f.eks. vann, søle, juice, olje, ketchup, sennep, suppe, sauser, – trykkkraft, det vil se vekten vår.

 • Avhengig av gulvets plassering, måten det brukes på, yrket eller alderen til personer som bruker det, er det nødvendig med en profesjonell, individuell tilnærming før målingen gjennomføres.

 • Et tørt og et vått gulvbelegg har forskjellig sklisikkerhet.

 • PTV-verdien eller den dynamiske friksjonskoeffisienten til keramiske fliser kan vesentlig variere i sklirisikogrupper R eller A/B/C.

 • Når de bestiller en måling av sklisikkerheten til gulvet ditt, velg alltid en bedrift med erfaring og som er godt etablert på markedet.

 • Bestill målingen i en bedrift som bruker nødvendige måleapparater som garanterer en pålitelig måling i henhold til gjeldende standarder.

 • Sørg for at målingen utføres av en person som har erfaring med bruk av måleapparatet.

 

Kontakt oss:

Vi vil kontakte deg så fort vi kan.